صابون جادویی

صابون جادویی استیل ضد بو
100,000 ریال

از بین بردن بوهایی مثل :

بوی ماهی، بوی پیاز، بوی سیر از روی دست شما

صابونی از جنس استیل دارای مواد ضد بو دائمی