دستگاه دفع حشرات

دستگاه برقی دفع حشرات ریدکس پلاس
98,000 ریال

کاملا کوچک و مناسب برای همراه بردن در سفر و ...

در زمان کوتاهی نزدیک به بیست روز پس از نصب دستگاه تاثیر دائمی آن قابل مشاهده است.

بی خطر برای حیوانات خانگی بجز همستر و موش.

دارای شب خواب با خاموش شدن اتومات

جهت دفع انواع موجودات موذی از قبیل سوسک ,موش ,پشه و ...